VGDK söker nya korister!

  • by
Audition Damkör

Nu inför höstterminen söker Västgöta nations damkör, VGDK, nya korister som älskar att sjunga!

VGDK är en kör med blandad repertoar som alltid strävar efter att utvecklas tillsammans som kör. Vi sjunger lite allt möjligt, mellan folksång och klassiskt, men viktigast för oss är att vi har roligt och att vi får sjunga tillsammans.

Om detta låter som en kör som passar dig, är du välkommen på insjungning! Är du ännu inte helt övertygad välkomnar vi dig på öppet rep torsdagen den 31:a augusti.

Att komma på öppet rep är ett ypperligt tillfälle för att se om du tycker du passar i vår grupp, om vi sjunger rätt sånger för dig, om vi går fram i passande takt för dig, eller om det var längesedan du sjöng i kör och vill bli påmind om hur det är innan du söker till oss.

På insjungningen kommer du att få framföra ett egenvalt stycke, göra några gehörsövningar, läsa noter så vi ser din notläsningsförmåga och sjunga en stämma i ett stycke tillsammans med andra körmedlemmar. Och så kommer vi såklart prata lite med dig och fråga saker om dig så vi får en bild om vem just du är! Vi försöker alltid vara så snälla och icke-skrämmande som möjligt, och vi har full förståelse för att man kan vara nervös. Det är okej!

Öppet rep: Torsdag 31/8 kl. 18.15 – 19.45, stora salen på Västgöta nation

Bara att komma dit!

Insjungning: Lördag 2/9, dagtid, Västgöta nation

Maila vgdk@vastgotanation.se och berätta lite om dig och din körerfarenhet för att anmäla dig till insjungningen, senast 31/8. Som svar får du en tid och mer detaljerad info. Hoppas vi syns på öppet rep eller insjungningen!

ENGLISH

VGDK is looking for new singers now that the new semester is closing in! Västgöta nations’ ladies choir, VGDK, is a choir with a mixed repertoire which is always striving to improve together as a choir. We sing a bit of everything, from folk music to classical but the most important thing to us is to have fun and sing together.

If this sounds like a choir for you, you’re most welcome to the auditions on Saturday 2nd of September. If you’re not completely convinced we welcome you to our open rehearsal on Thursday 31st of August. The open rehearsal is a perfect opportunity to see if you think our group fits you, if we’re singing songs that intrigue you or if it’s been a while since you sang in a choir and want to be reminded of how wonderful it is!

During the audition you will perform a song chosen by yourself, do different singing exercises, read sheet music and sing a harmony in a song together with other choir-members. And of course, we will also want to talk to you and ask you questions about yourself so we can get to know you a little bit! We always try to be as kind and not-scary as possible and we completely understand you might be nervous! That’s okay!

Open rehearsal: Thursday 31st of August, 6.15 pm – 7.45 pm, Great hall in Västgöta nation

Just come by!

Audition: Saturday 2nd of September, daytime, Västgöta nation

Send an email to vgdk@vastgotanation.se telling a bit about yourself and about your choir-experiences, latest on 31st of August. You will get a reply with a time for your audition and more detailed information about it. Hope to see you!